>

Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3- O Rahmân ve Rahimdir,
4- Ceza gününün mâlikidir.
5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6- Bize doğru yolu göster.
7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
Âmin.

Okunuşu

1- Bismillâhirrahmânirrahîm.
2- Kul hüvellâahü ehad
3- Allâahüs samed
4- Lem yelid ve lem yüüled
5- Velem yeküllehüü küfüven ehad

Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
2- De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
3- “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
4- O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”
5- “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Okunuşu

1- Bismillâhirrahmânirrahîm.
2- Kul e'ûzü birabbil felak
3- Min şerri mâ halak
4- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
5- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
6- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çök- tüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

Okunuşu

1- Bismillâhirrahmânirrahîm.
2- Kul e'ûzü birabbinnâs
3- Melikinnâs
4- İlâhinnâs
5- Min şerrilvesvâsilhannâs
6- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
7- Minelcinneti vennâs

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalp- lerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insan- ların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.